IROP

Střední škola vizuální tvorby obdržela v říjnu 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu IROP. Nyní je realizace projektu dokončena. Pořídili jsme novou 3D tiskárnu a 50 kusů notebooků pro žáky školy v celkové výši 1.472.207 Kč.

Název projektu: Vybavení pro praktickou výuku

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002697

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Integrovaný regionální operační program

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

Studenti NTB

Cílem projektu je pořízení vybavení odborných učeben Střední školy vizuální tvorby za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích v rámci řemeslného oboru Grafický design, komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy.

Výsledkem projektu je zvýšená kvalita vzdělávání pomocí realizace pořízení vybavení prostřednictvím projektu. Díky vzájemné spolupráci žadatele s možnými budoucími zaměstnavateli absolventů Střední školy vizuální tvorby v oboru Grafický design budou absolventi školy lépe připraveni pro reálný trh práce.

IROP

  • Notebook
  • 3D tiskárna
  • Notebooky