Certifikát o udělení Akreditace Erasmus

Obdrželi jsme Akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy platnou od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2027!

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a vzdělávání mládeže, které se chtějí zapojit do mezinárodních projektů mobilit.

Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání grantových žádostí. Udělení akreditace znamená, že žadatel za účelem dalšího rozvoje své organizace sestavil plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit.

  • Akreditace CZ01 KA120 VET 000044505