Nové učební postupy

Naše výukové metody jsou orientované na praktické realizace, jsou pro žáky hodně motivující a díky tomu jsou velice účinné pro získání znalostí a dovedností.

Metody jsou formativně účinné, tj. rozvíjí poznávací procesy, jsou racionálně a emotivně působivé, tj. aktivují studenty k učení a poznávání. Využíváme nové moderní poznatky, které jsou využívané v praxi ve skutečném životě - přibližujeme školu životu.

  • Neustále v akci.
  • Známe nová tajemství
  • Nový pohled na věc
  • Zahraniční zkušenosti
  • Vždy podáme pomocnou ruku.
  • Postupně skládáme mozaiku poznání.
  • Kreslit a tvořit