Skvělé uplatnění

Nejlepší je škola pro skutečný a praktický život. Nikdo nechce jen sedět v lavici a učit se věci nazpaměť. Tak pojď k nám a během studia budeš tvořit, navrhovat, kreslit na počítači, fotografovat, vymýšlet tvůrčí věci... na nudu není čas.

Příprava na praxi se prolíná celým studiem stejně tak, jako příprava na maturitu a pokračování při vysokoškolském studiu. Během studia budeš tvořit spoustu návrhů a realizovat je. Díky aktivitě každý najde uplatnění v reálném životě.

Budeš tvořit pro skutečné firmy, navrhovat instalace a grafické práce stejně, jako v profesionálním životě. Zažiješ praxi ve škole i ve firmách a dokonale se připravíš pro praktický život.

Spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami. Významná je spolupráce s Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Studenti navštěvují dny otevřených dveří, pořádáme exkurze, účastníme se workshopů, výstav vysokoškolských studentských prací. Studenti mají možnost poznat přímou návaznost vysokoškolského studia na naši střední školu.

  • Žáci pracují v zahraničí na stážích, získají Europass mobility
  • Ve výuce jsou zařazeny skutečné realizace pro firmy, tvorba výstav
  • Žáci anglického jazyka získají certifikát
  • Absolventi jsou připraveni do praktického života
  • Absolventi jsou přijímáni na vysoké a vyšší školy
  • Spolupracujeme s odbornými institucemi, firmami, vysokými školami a zahraničními mistrovskými školami
  • Grafika a design v každám oboru
  • Grafika a velkformátový tisk
  • Polepy a řezaná reklama