Nacházíte se:

Certifikáty

Organizace školy využívá systému řízení jakosti dle normy ISO 9001. Jsme držiteli Zlatého certifikátu kvality. V roce 2022 jsme dostali certifikát o udělení Akreditace Erasmus.

Organizace školy využívá systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 a získala certifikáty CQS a IQNet kvality již v roce 2006. Zavedený a fungující systém managementu kvality umožňuje škole poskytovat služby v oblasti vzdělávání na vyšší a kvalitnější úrovni. Certifikát ISO 9001 je nutnou podmínkou pro udělení Zlatého certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS). Na VII. mezinárodním kongresu SSŠČMS v Mladé Boleslavi obdržela škola Zlatý certifikát s platností 5 let. Tento certifikát škola obhájila na Valné hromadě Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska dne 29. června 2011 v Brně.

Naší hlavní činností je výchovně vzdělávací proces, který pro lepší řízení členíme do dalších podprocesů. Systém managementu jakosti nám umožňuje poskytovat služby v oblasti vzdělávání na stále vyšší a kvalitnější úrovni.

Přechod certifikace normy ČSN EN ISO 9001:2008 na normu ČSN EN ISO 9001:2016. - Dne 8. 1. 2019 jsme na základě kladného výsledku recertifikačnío auditu obdrželi certifikát kvality managementu pro procesy: Výchova a vzdělávání (CQS č. 2003/2019 a IQNet Certificate ISO 9001:2015).

Dne 26.9.2016 udělil Dům zahraniční spolupráce Střední škole vizuální tvorby Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+ na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

Škola obdržela certifikát o udělení Akreditace Erasmusplatný od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2027. Tento certifikát umožňuje škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních výzev v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Programu Erasmus+ při zachování vysoké kvality projektů.

  • Certifikaty ISO 9001
  • Akreditace CZ01 KA120 VET 000044505
  • Certifikáty22