Art-Floral-Design 2024

Výtvarná a grafická soutěž pořádaná Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové na téma MOSTY MEZI SVĚTY.

Soutěž ART - FLORAL - DESIGN je určena žákům 6., 7., 8. a 9. tříd základních škol a žákům základních uměleckých škol v oborech s výtvarným, grafickým nebo počítačovým zaměřením.

Téma letošního ročníku je „MOSTY MEZI SVĚTY“.

Namaluj, nakresli, vymodeluj, vytvoř …  fantazii se meze nekladou.

Mosty mezi světy je fascinující téma, které vás zve k prozkoumání a tvorbě uměleckých děl, jež spojují různé světy, reality nebo dimenze. Představte si, že most není jen stavba přes řeku nebo údolí, ale magická brána, která vás může zavést do úplně jiných světů nebo realit. Toto téma můžete vyjádřit mnoha způsoby, ať už kresbou, malbou, fotografií nebo jakoukoliv jinou výtvarnou technikou.

ART - FLORAL - DESIGN má tyto kategorie:

  1. kategorie: malba nebo kresba (můžeš namalovat nebo nakreslit obrázek do zajímavé knihy, přední obálku knihy nebo časopisu, obrázek do pokoje, plakát na zajímavý film, obrázek na výstavu, na potisk auta, na samolepku, obal na výrobek, oblečení…)
  2. kategorie: fotografie - možné zpracování v programech počítačové grafiky (např. koláž z fotografií, kompozice)
  3. kategorie: 3D model (trojrozměrný objekt s využitím např. květinového a přírodního materiálu), k vytvoření díla jsou povoleny všechny výtvarné techniky.

Inspirací Vám může být…

  1. Most mezi minulostí a budoucností: Můžete nakreslit nebo namalovat most, který na jedné straně ukazuje svět, jak vypadal před stovkami let, a na druhé straně, jak by mohl vypadat ve vzdálené budoucnosti. Jaké detaily by se lišily? Jaké prvky by zůstaly stejné?
  2. Most mezi fantazií a realitou: Představte si most, který spojuje náš reálný svět s fantazijním světem plným kouzelných bytostí, jako jsou draci, víly nebo mluvící zvířata. Jak by tento most vypadal? Jaké bytosti by na něm mohly stát nebo se po něm pohybovat?
  3. Most mezi různými kulturami: Vytvořte dílo, které ukazuje most spojující dvě různé kultury nebo země. Jaké symboly, barvy nebo architektonické styly byste použili, aby každá strana mostu věrně reprezentovala svou kulturu?
  4. Most mezi lidmi a přírodou: Můžete ztvárnit most, který symbolicky spojuje lidstvo s přírodním světem. Jak by tento most mohl pomoci lidem lépe porozumět a chránit přírodu? Jaké prvky přírody byste zahrnuli?
  5. Mosty mezi planetami nebo dimenzemi: Pro ty z vás, kteří milují sci-fi nebo kosmická dobrodružství, co takhle nakreslit most, který spojuje Zemi s jinou planetou nebo dokonce s jinou dimenzí? Jaké neobvyklé materiály nebo technologie by byly potřebné pro takový most?

Rozměr výtvarného a grafického díla je omezen formátem A2 (42×60 cm). U 3D modelu je podmínkou pro přijetí stabilní a pevné vyhotovení s podstavou max. 0,5m2.

Předání soutěžních prací je možné uskutečnit osobně v prostorách školy v Hradci Králové v Jiráskových sadech (jen po dohodě s organizátorem soutěže), nebo poštou.

SOUTĚŽ JE GARANTOVÁNA ASOCIACÍ BRANDING DESIGNU.

Příjem soutěžních prací do soutěže ART - FLORAL - DESIGN bude ukončen 31. KVĚTNA 2024. Slavnostní vernisáž se uskuteční 14. června 2024 v prostorách Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové v Jiráskových sadech při Akademii 2024 a mistrovských zkouškách.

Předávaná díla musí být řádně označena jménem soutěžícího, věkem, školou a názvem díla. Vítáno je doplnění o hlavní myšlenku či záměr díla. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže výtvarná díla, která nesplňují podmínky soutěže. Soutěžní díla, doručená na Střední školu vizuální tvorby v termínu, budou vyhodnocena porotou.

Autoři nejlepších prací obdrží ceny. Všichni soutěžící obdrží osvědčení o účasti garantované Asociací branding designu.

Soutez ZS Art Floral Design 2024

KONTAKT

STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY, s.r.o.

Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 221 811, e-mail: info@vizualskola.cz, www.vizualskola.cz

Soubory ke stažení:

  • Art-Floral-Design 2024
  • upravena2