Školní výstavy

Každý rok připravujeme společně s žáky tři školní výstavy studentských uměleckých prací brandingu floristiky a branding designu.

První ve školním roce můžete shlédnout Adventní a vánoční výstavu, následuje Jarní výstava a rok uzavírá Akademie - realizace ročníkových prací žáků.

Žáci školy na jarních a vánočních výstavách představují svou profesi instalací objektů a grafických prací ve svěžím mladistvém stylu. Na přípravách se podílejí nejen všichni žáci školy, ale i všichni učitelé včetně učitelů obecně vzdělávacích předmětů. Škola v rámci výuky preferuje praktické uplatnění všech vyučovaných předmětů.

V průběhu školního roku všichni studenti školy v uměleckých studijních programech branding design a branding floristiky tvoří ročníkový umělecký projekt. Na základě návrhů a modelů vybírá komise sestavená ze zkušených odborných učitelů školy nejlepší práce k realizaci na závěrečné školní výstavě - Akademii.

Všechny školní výstavy jsou prezentací práce žáků během celého školního roku. Přípravy a realizace prověří jejich tvůrčí schopnosti a především umění dotáhnout do konce originální nápady a myšlenky, které tak neskončí pouze na papíře. Každý si na vlastní kůži vyzkouší, co obnáší zhotovení a uvedení nového nápadu do praxe. V budoucnu to jistě ocení.

Adventní a vánoční výstava - 26. 11. - 28. 11. 2021

Jarní výstava - 8. 4. - 10. 4. 2022

Akademie - 17. 6. - 19. 6. 2022.

Přijďte se naladit a inspirovat tvůrčími nápady našich žáků a učitelů.

  • Jarní výstava 2018
  • Vánoční výstava 2017
  • Vánoční výstava 2018
  • Jarní výstava 2017
  • Příprava Akademie 2018
  • Příprava Akademie 2018