Zahraniční aktivity

V naší škole je mezinárodní spolupráce považována za nezbytnou součást konkurenceschopnosti poskytovaného vzdělání, ať už formou získávání nových zkušeností, inspirace, sledování trendů a know how, které jsou aplikovány do výuky.

Baden 18 2

Žáci mají k dispozici na školní počítačové síti fotografie pořízené ze všech navštívených akcí. Veškeré získané poznatky začleňujeme do výukových plánů a předáváme dál nejen žákům školy, ale i při pracovních seminářích organizovaných Mistrovskou školou floristiky a Asociací branding designu.