Zahraniční aktivity

V naší škole je mezinárodní spolupráce považována za nezbytnou součást vzdělání. V zahraničí získáváme inspiraci, sledujeme trendy a know how, které aplikujeme do výuky.

Žáci mají k dispozici na školní počítačové síti fotografie pořízené ze všech navštívených akcí. Veškeré získané poznatky začleňujeme do výukových plánů a předáváme dál nejen žákům školy, ale i při pracovních seminářích organizovaných Mistrovskou školou floristiky a Asociací branding designu.

Erasmus Mnichov 2023