Studenti

Informace pro studenty školy a jejich rodiče.

BAKALÁŘI VSTUP

OD 26. DUBNA 2021 PROBÍHÁ VE ŠKOLE POUZE ODBORNÁ VÝUKA OSTATNÍ VÝUKA STÁLE ONLINE

Podmínkou přítomnosti žáků a zaměstnanců ve škole je TESTOVÁNÍ

NÁVOD NA LEPU TESTY: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Vzhledem k nařízením vlády musíme stále opět učit pouze distančně, můžeme však učit prezenčně odbornou výuku. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) a skupinové konzultace do šesti žáků jen po dohodě s vyučujícím.

Žáci se musí účastnit výuky podle rozvrhu a vypracovávat zadané úkoly.

Pokud student onemocní a jeho zdravotní stav neumožní ani distanční vzdělávání, omlouvejte svoje děti mailem nebo SMS třídnímu učiteli v souladu se školním řádem.

Škola nakoupila software. Studenti mají zdarma k dispozici Office 365 a celý soubor grafických programů Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign a další). Všechno si mohou doma zdarma nainstalovat na vlastní počítač.

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit RESPIRÁTOR (dle norem např. FFP2/KN 95),po celou dobu pobytu ve škole.

PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOL

Pravidla pro provoz školy jsou dána manuálem MŠMT s řadou doporučení. Veškeré dokumenty jsou k dispozici níže v souborech ke stažení.

Kdy začíná a končí výuka?

Začátek je nejdříve v 7:40 a konec výuky nejpozději 13:50 (v případě TV 15:30). Začátek a konec výuky jsou přizpůsobeny MHD.

Přejíždí studenti během dne mezi oběma budovami?

Výuka probíhá celý den v jedné budově. Jen v různých dnech v týdnu je výuka rozdělena do obou budov. Např. pondělí - Rusek, úterý - Jiráskovy sady. Toto si student odvodí podle čísla učebny.

Dostupnost MHD

Výuka v budově v Ruseku je načasována přímo v návaznosti na příjezdy a odjezdy MHD (linka č. 13). Nejbližší zastávka u budovy v Jiráskových sadech je Adalbertinum či Zimní stadion.

Kde probíhá výuka tělesné výchovy?

Škola má smluvně zajištěnu tělocvičnu Sokola a dráhy 50 m bazénu Městských lázní. Ve výuce se žáci mimo jiné naučí poskytnout první pomoc, učí se o zdravém životním stylu apod.

Jak se orientovat ve školním rozvrhu?

Každý učitel má svou konkrétní barvu, předměty mají svou zkratku a učebny jsou označeny čísly (učebna 1 - 6 Rusek, učebna 7 - 11 Jiráskovy sady)

Informace ohledně koronaviru:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

http://www.khshk.cz/news.php

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Soubory ke stažení: