Studenti

Informace pro studenty školy a jejich rodiče.

BAKALÁŘI VSTUP

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Ve škole musíme uskutečnit preventivní antigenní testování žáků testy Genrui BioTech.

První testování provedeme 1. 9. 2021 od 9:30 do 10:30 v Jiráskových sadech. Instruktážní video AG testy Genrui BioTech je na webu https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4.

Po otestování žáků proběhne 1.9.2021 v 10:30 společné zahájení nového školního roku v Jiráskových sadech.

Další testování se uskuteční v termínech 6. září a 9. září 2021. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů).

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. V současné době je to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Během výuky nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici. nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOL

Pravidla pro provoz školy jsou dána manuálem MŠMT s řadou doporučení. Veškeré dokumenty jsou k dispozici níže v souborech ke stažení.

Kdy začíná a končí výuka?

Začátek je nejdříve v 7:40 a konec výuky nejpozději 13:50 (v případě TV 15:30). Začátek a konec výuky jsou přizpůsobeny MHD.

Přejíždí studenti během dne mezi oběma budovami?

Výuka probíhá celý den v jedné budově. Jen v různých dnech v týdnu je výuka rozdělena do obou budov. Např. pondělí - Rusek, úterý - Jiráskovy sady. Toto si student odvodí podle čísla učebny (učebny 1 až 6 jsou v Ruseku a učebny 7 až 12 jsou v Jiráskových sadech)

Dostupnost MHD

Výuka v budově v Ruseku je načasována přímo v návaznosti na příjezdy a odjezdy MHD (linka č. 13). Nejbližší zastávka u budovy v Jiráskových sadech je Adalbertinum či Zimní stadion.

Kde probíhá výuka tělesné výchovy?

Škola má smluvně zajištěnu tělocvičnu Sokola a dráhy 50 m bazénu Městských lázní. Ve výuce se žáci mimo jiné naučí poskytnout první pomoc, učí se o zdravém životním stylu apod.

Jak se orientovat ve školním rozvrhu?

Každý učitel má svou konkrétní barvu, předměty mají svou zkratku a učebny jsou označeny čísly (učebna 1 - 6 Rusek, učebna 7 - 11 Jiráskovy sady)

Informace ohledně koronaviru:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

http://www.khshk.cz/news.php

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Soubory ke stažení: