Příjímací řízení

Hodnocení při přijímacím řízení se skládá z několika částí. První částí je talentová zkouška (dvě kresby tužkou), dále je do celkového bodování přijímacího řízení započítáván průměr známek ze základní školy.

Přihláška ke vzdělávání se v 1. kole podává do 30. listopadu 2022.

Ve středu 4. ledna 2023 se bude konat přijímací zkouška do oboru 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP Branding floristiky a ŠVP Branding design pro přijetí do prvního ročníku od 1. 9. 2023. Druhý termín je 5. 1. 2023.

Přijímací zkouška se skládá z částí: talentová zkouška - kresba zátiší tužkou tvrdosti č. 2 (HB) a kresba podle fantazie tužkou tvrdosti č. 2 (HB).

První částí hodnocení přijímací zkoušky je talentová zkouška (dvě kresby tužkou), dále je do celkového bodování započítáván průměr známek ze základní školy. Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro přijetí.

Termín talentové zkoušky dalšího kola je uveden v Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky.

Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický design, počítače. Studenti už nedělají žádné další přijímací zkoušky ani z českého jazyka ani z matematiky.

Oba umělecké maturitní programy vzděláváme v oboru 82-41-M/05 Grafický design, IZO školy je 012996050.

Formulář oficiální přihlášky žákům dává základní škola, která také potvrdí známky z 8. a 7. třídy. Přihlášku je potřeba nechat potvrdit u lékaře, rodič s žákem přihlášku potom podepíší a předají k nám do školy do 30. listopadu (pro 1. kolo). Pokud se potřebujete na něco zeptat, rádi Vám poradíme. Další kolo bude vyhlášeno na základě uvolněných míst.

Přípravný kurz kresby

Na škole pořádáme v listopadu přípravný kurz kresby. Obsahem kurzu je příprava na kresby, které žáci konají u přijímacích zkoušek. Kurz se koná v budově školy v Jiráskových sadech. Stačí si vybrat jeden termín přípravného kurzu, vždy je stejný obsah kurzu. Na nový školní rok připravíme nové termíny.

Příjímací řízení

Soubory ke stažení:

  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení