Příjímací řízení

Pro přijetí studenta je třeba úspěšně složit talentovou zkoušku (dvě kresby tužkou). Do celkového bodování přijímacího řízení je započítáván průměr známek ze základní školy a výsledky talentové části.

Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro přijetí.

Přijímací řízení se skládá z několika částí. Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický design, počítače. Při návštěvě naší školy ve dnech otevřených dveří (nebo po dohodě v jiném termínu) se studenti a rodiče v rámci pohovoru dozví potřebné informace o škole a studiu.

Svůj zájem o studium na naší škole a zájem o účast na přípravných kurzech zdarma mají uchazeči možnost vyjádřit tzv. předběžnou přihláškou.

Oficiální přihláška musí být doručena na adresu školy do 30.11.2018.

V případě pozdějšího odeslání nás informujte.

Součástí oficiální přihlášky je potvrzení od lékaře.

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku od 1.9.2019 (za všechny termíny 1. kola) najdete zde.

Příjímací řízení

Soubory ke stažení:

  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení