Příjímací řízení

Pro přijetí studenta je třeba úspěšně složit talentovou zkoušku (dvě kresby tužkou). Do celkového bodování přijímacího řízení je započítáván průměr známek ze základní školy a výsledky talentové části.

Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro přijetí.

Přijímací řízení se skládá z několika částí. Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický design, počítače. Při návštěvě naší školy ve dnech otevřených dveří (nebo po dohodě v jiném termínu) se studenti a rodiče v rámci pohovoru dozví potřebné informace o škole a studiu.

Svůj zájem o studium na naší škole a zájem o účast na přípravných kurzech zdarma mají uchazeči možnost vyjádřit tzv. předběžnou přihláškou.

Součástí oficiální přihlášky je potvrzení od lékaře a potvrzení klasifikace ze ZŠ.

Příjímací řízení

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

Zveme uchazeče o studium na přípravný kurz kresby, který se koná v Jiráskových sadech.

Termíny kurzů: sobota 9.11.2019, neděle 10.11.2019, sobota 30.11.2019, neděle 1.12.2019 (vždy v 10 – 11 hodin)

Počet žáků v kurzu je omezen, v případě většího zájmu doplníme další termíny. Kurz je pro uchazeče o vzdělávání zdarma.

Přihláška na přípravný kurz k talentovým zkouškám.

Soubory ke stažení:

  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení