Příjímací řízení

Přihláška ke vzdělávání do oboru 82-41-M/05 Grafický design se podává do 30. listopadu 2023.

Přijímací zkoušky do oboru 82-41-M/05 Grafický design se konají 4. ledna 2024 a jsou stejné a jednotné pro oba ŠVP - Branding floristiky a Branding design.

Přijímací zkouška - talentová zkouška: kresba zátiší tužkou tvrdosti č. 2 (HB) a kresba podle fantazie tužkou tvrdosti č. 2 (HB).

Hodnocení při přijímacím řízení se skládá z více částí. První částí hodnocení přijímací zkoušky je talentová zkouška (dvě kresby tužkou), dále je do celkového bodování přijímacího řízení započítáván průměr známek ze základní školy. Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro přijetí.

Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický design, počítače. Studenti už nedělají žádné další přijímací zkoušky ani z českého jazyka ani z matematiky.

Oba umělecké maturitní programy vzděláváme v oboru 82-41-M/05 Grafický design, IZO školy je 012996050.

Formulář oficiální přihlášky žákům dává základní škola, která také potvrdí známky z 8. a 7. třídy. Přihlášku je potřeba nechat potvrdit u lékaře, rodič s žákem přihlášku potom podepíší a předají k nám do školy do stanoveného termínu. Pokud se potřebujete na něco zeptat, rádi Vám poradíme. Další kolo bude vyhlášeno na základě uvolněných míst.

Přípravný kurz kresby

Na škole pořádáme v listopadu přípravný kurz kresby. Obsahem kurzu je příprava na kresby, které žáci konají u přijímacích zkoušek. Kurz se koná v budově školy v Jiráskových sadech. Stačí si vybrat jeden termín přípravného kurzu, vždy je stejný obsah kurzu:
sobota 11. 11. 2023 10 - 13 hodin
neděle 12. 11. 2023 10 - 13 hodin
sobota 2. 12. 2023 10 - 13 hodin
neděle 3. 12. 2023 10 - 13 hodin

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Příjímací řízení

Žáky do studia přijímáme z celé republiky. Ubytování zajišťujeme v domovech mládeže, přihláška je ka stažení v přiložených souborech. K dispozici je bezdrátový internet, nové vybavení, stravování polopenzí v místě. Odkaz na DM zde…

Škola zprostředkovává stravování. Žácii navštěvují stravovací zařízení, které je samostatným subjektem a stravují se zde žáci z různých škol. Většina studentů však řeší stravování individuálně (možnost ohřívání doneseného jídla ve škole).

Maturuje se z Českého jazyka, Anglického jazyka a odborných předmětů, Matematika je pouze volitelná.

Naše škola má kapacitu 225 studentů denního studia.

Soubory ke stažení:

  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení