Příjímací řízení

Seznam uchazečů přijatých v prvním kole je v souladu s §62 odst. 5) školského zákona bude zveřejněn 5.2.2020 (viz níže přiložený soubor)

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat nejpozději do 30. 11. 2019 pro první kolo. Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro přijetí. Termín talentové zkoušky  je 7. 1. 2020, druhý termín je stanoven na 8. 1. 2020. Zkoušky budou probíhat v budově školy v Ruseku.

Přijímací řízení se skládá z několika částí. První částí je talentová zkouška (dvě kresby tužkou), do celkového bodování je započítáván průměr známek ze základní školy. Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický design, počítače. Při návštěvě naší školy ve dnech otevřených dveří (nebo po dohodě v jiném termínu) se uchazeči a rodiče dozví potřebné informace o škole a studiu.

Oba umělecké maturitní programy vzděláváme v oboru 82-41-M/05 Grafický design, IZO školy je 012996050.

Formulář oficiální přihlášky žákům dává základní škola, která také potvrdí známky z 8. a 7. třídy. Přihlášku je potřeba nechat potvrdit u lékaře, rodič s žákem přihlášku potom podepíší a předají k nám do školy do konce listopadu. Pokud se potřebujete na něco zeptat, rádi Vám poradíme.

Příjímací řízení

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

Zveme uchazeče o studium na přípravný kurz kresby, který se koná v Jiráskových sadech.

Termíny kurzů: sobota 9.11.2019, neděle 10.11.2019, sobota 30.11.2019, neděle 1.12.2019

Počet žáků v kurzu je omezen, v případě většího zájmu doplníme další termíny. Kurz je pro uchazeče o vzdělávání zdarma.

Přihláška na přípravný kurz k talentovým zkouškám.

Soubory ke stažení:

  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení