Příjímací řízení

Seznam přijatých uchazečů zveřejněn 5.2.2022 v níže umístěném souboru „Přijatíuchazeči2022.pdf". Přijatí uchazeči do 10 pracovních dnů (do 18.2.2022) odevzdají Zápisový lístek. Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání až dostanou písemné Rozhodnutí o nepřijetí.

Hodnocení při přijímacím řízení se skládá z několika částí. První částí je talentová zkouška (dvě kresby tužkou), dále je do celkového bodování přijímacího řízení započítáván průměr známek ze základní školy.

Přihláška ke vzdělávání se v 1. kole podává do 30. listopadu.

V úterý 4. ledna 2022 a ve středu 5. ledna 2022 se konala přijímací zkouška do oboru 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP Branding floristiky a ŠVP Branding design pro přijetí do prvního ročníku od 1. 9. 2022.

Informace o získaných bodech přijímacího řízení (body za průměr známek za 1. pololetí 8. ročníku základní školy a výsledky talentové zkoušky) uchazeči naleznou v níže umístěném souboru „Bodování u přijímacího řízení 4. a 5. ledna 2022"

Přijímací zkouška se skládá z částí: talentová zkouška - kresba zátiší tužkou tvrdosti č. 2 (HB) a kresba podle fantazie tužkou tvrdosti č. 2 (HB).

Hodnocení při přijímacím řízení se skládá z několika částí. První částí je talentová zkouška (dvě kresby tužkou), dále je do celkového bodování přijímacího řízení započítáván průměr známek ze základní školy.

Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro přijetí.

Termín talentové zkoušky dalšího kola je uveden v Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky.

Hodnocení při přijímacím řízení se skládá z několika částí. První částí je talentová zkouška (dvě kresby tužkou), dále je do celkového bodování přijímacího řízení započítáván průměr známek ze základní školy. Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický design, počítače. Studenti už nedělají žádné další přijímací zkoušky ani z českého jazyka ani z matematiky.

Oba umělecké maturitní programy vzděláváme v oboru 82-41-M/05 Grafický design, IZO školy je 012996050.

Formulář oficiální přihlášky žákům dává základní škola, která také potvrdí známky z 8. a 7. třídy. Přihlášku je potřeba nechat potvrdit u lékaře, rodič s žákem přihlášku potom podepíší a předají k nám do školy do 30. listopadu (pro 1. kolo). Pokud se potřebujete na něco zeptat, rádi Vám poradíme. Další kolo bude vyhlášeno na základě uvolněných míst, viz. níže Rozhodnutí.

Přípravný kurz kresby

V budově školy v Jiráskových sadech.

Kapacita každého kurzu je omezená.

Příjímací řízení

Soubory ke stažení:

  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení
  • Příjímací řízení