Organizace školního roku 2020/2021

Začátek vyučování ve školním roce 2020/2021: v úterý 1. září 2020 v 10 h v Jiráskových sadech.

 • Začátek vyučování ve školním roce 2020/2021: v úterý 1. září 2020 v 10 h v Jiráskových sadech.
 • Ukončení vyučování v prvním pololetí: ve čtvrtek 28. ledna 2021.
 • Ukončení vyučování ve druhém pololetí (1. - 3. ročník): ve středu 30. června 2021.
 • Datumy vysvědčení: I. pololetí - 28. ledna 2021, II. pololetí - 30. června 2021.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu 8. 3. - 14.  3. 2021.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je státní svátek.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
 • Dny volna ze závažných organizačních důvodů (tzv. ředitelské volno): (dle §24 odst. 2 školského zákona - v období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce)

Klasifikační porady:
1. čtvrtletí 19. 11. 2020
2. čtvrtletí 25. 1. 2021
3. čtvrtletí (4. ročníky) + porada Akademie BF 18. 3. 2021
3. čtvrtletí (1. - 3. ročníky) 15. 4. 2021
4. čtvrtletí (4. ročníky) + porada Akademie BD 27. 4. 2021
4. čtvrtletí (1. - 3. ročníky) 17. 6. 2021


Rodičovské schůzky:
27. 11. 2020 v Jiráskových sadech v 14 - 16 hodin
26. 3. 2021 v Jiráskových sadech v 14 - 16 hodin


Důležité školní akce:

 • EXKURZE
 • Stáž studentů v Brémách - Branding floristiky: 12. 9. - 26. 9. 2020
 • Stáž studentů v Brémách - Branding design: 10. 4. - 24. 4. 2021
 • Soutěž POPAI AWARDS 2020
 • Adventní a vánoční výstava: 27. 11. - 29. 11. 2020
 • Jarní velikonoční výstava: 26. 3. - 28. 3. 2021
 • Akademie grafického designu: 11. 6. - 13. 6. 2021
 • Mistrovské floristické zkoušky: 11. 6. 2021
 • Postupové zkoušky S1A, S1B, S2A, S2B, S3A, S3B: 14. 6. – 16. 6. 2021
 • Prezentace školy na přehlídkách středních škol
 • Dny otevřených dveří: 1. 9. 2020, 5. 9. 2020, 17. 10. 2020, 3. 11. 2020 (soukromé školy), 21. 11. 2020, 6. 2. 2021, 20. 3. 2021, 24. 4. 2021, 15. 5. 2021, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a seminářích.
 • Floristické workshpy Mistrovské školy floristiky a Asociace branding designu
 • organizace