Zaměstnanci školy

Seznam zaměstnanců

Ing. Miroslav Jindra a Ing. Helena Jindrová, zakladatelé školy

Ing. Mgr. Milan Jedlička, ředitel, jednatel - jedlicka@vizualskola.cz

Ing. Helena Podubníčková, zřizovatelka, jednatelka, hlavní ekonom - h.podubnickova@vizualskola.cz

Bc. Jana Tluková, zřizovatelka, jednatelka, ekonomický úsek - j.tlukova@vizualskola.cz

Ing. Eva Soudková, zástupce ředitele, učitelka - e.soudkova@vizualskola.cz

Mgr. Martin Procházka, zástupce ředitele, učitel  - m.prochazka@vizualskola.cz

Ing. Lucia Bulířová, Ph.D., učitelka, třídnictví S4B - l.bulirova@vizualskola.cz

Mgr. Barbora Bezděková, učitelka, třídnictví S1B - b.bezdekova@vizualskola.cz

Bc. Jiří Hloušek, školník - j.hlousek@vizualskola.cz

Bc. Lenka Hloušková, učitelka, třídnictví S4A - l.hlouskova@vizualskola.cz

PaedDr. Jaroslava Honegrová, učitelka, školní psycholog, výchovný poradce - j.honegrova@vizualskola.cz

Ing. Mgr. Jana Hrubá, učitelka, metodik prevence - j.hruba@vizualskola.cz

Mgr. Lucie Chmelová, učitelka, třídnictví S2A - l.chmelova@vizualskola.cz

Mgr. Radka Jedličková, učitelka, třídnictví S1A - r.jedlickova@vizualskola.cz

Mgr. Alexandra Kučerová Křižková, učitelka - a.kucerova@vizualskola.cz

Mgr. Pavla Myslíková, učitelka, třídnictví S3A - p.myslikova@vizualskola.cz

Ing. Lucie Němečková, učitelka - l.nemeckova@vizualskola.cz

Mgr. Kristýna Novotná, učitelka - k.novotna@vizualskola.cz

Ing. Oldřich Podubníček, správce ICT - o.podubnicek@vizualskola.cz

Mgr. Miloš Poláček, učitel, třídnictví S2B - m.polacek@vizualskola.cz

Mgr. Olga Procházková, učitelka - o.prochazkova@vizualskola.cz

Ing. Kateřina Svatošová, učitelka, třídnictví S3B - k.svatosova@vizualskola.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Suchomelová, učitelka - v.suchomelova@vizualskola.cz

  • Učitelský sbor
  • Workshop Thea Kornherr 2022
  • Před začátkem školního roku 2019/2020