Zaměstnanci školy

Seznam zaměstnanců

Ing. Miroslav Jindra a Ing. Helena Jindrová, zřizovatelé a jednatelé

Ing. Helena Podubníčková, jednatelka, hlavní ekonom - h.podubnickova@vizualskola.cz

Bc. Jana Tluková, ekonomický úsek - j.tlukova@vizualskola.cz

Ing. Mgr. Milan Jedlička, ředitel - jedlicka@vizualskola.cz

Ing. Eva Soudková, zástupce ředitele, učitelka - e.soudkova@vizualskola.cz

Ing. Lucia Bulířová, Ph.D., učitelka - l.bulirova@vizualskola.cz

Mgr. Barbora Djebara, učitelka, třídnictví S4B - b.djebara@vizualskola.cz

Bc. Jiří Hloušek, školník - j.hlousek@vizualskola.cz

Bc. Lenka Hloušková, učitelka, třídnictví S3A - l.hlouskova@vizualskola.cz

PaedDr. Jaroslava Honegrová, učitelka, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence - j.honegrova@vizualskola.cz

Ing. Jana Hrubá, učitelka, třídnictví S2B - j.hruba@vizualskola.cz

Mgr. Radka Jedličková, učitelka, třídnictví S4A - r.jedlickova@vizualskola.cz

Mgr. Alexandra Kučerová Křižková, učitelka - a.kucerova@vizualskola.cz

Mgr. Lucie Chmelová, učitelka, třídnictví S1A - l.chmelova@vizualskola.cz

Mgr. Pavla Myslíková, učitelka, třídnictví S2A - p.myslikova@vizualskola.cz

MgA. Ludmila Pacalajová, učitelka - l.pacalajova@vizualskola.cz

Mgr. Miloš Poláček, učitel, třídnictví S1B - m.polacek@vizualskola.cz

Mgr. Martin Procházka, učitel, třídnictví S3B - m.prochazka@vizualskola.cz

  • Učitelský sbor