Technické vybavení

Technické a IT vybavení školy využívají nejen učitelé, ale především to učíme studenty.

V budově školy v Jiráskových sadech studenti kromě klasických učeben využívají výstavní sál/ateliér, ateliér/velkou učebnu, fotoateliér, chladicí box na uskladnění květin a odbornou učebnu.

Musí si studenti platit materiál, se kterým pracují ve výuce?
Ne, studenti mají veškerý materiál (květiny, papíry, přízdoby,…) k dispozici.

Jaké školní pomůcky a učebnice si student musí koupit?
Z pomůcek si student pořídí akvarelové pastelky a klasické pomůcky - sešity, psací potřeby… Každý učitel vše upřesní v září na začátku výuky každého předmětu. Žáci Brandingu floristiky si na celé čtyři roky zakoupí floristické nářadí (nůžky, nůž, široký štětec, menší kleště - "kombinačky", "štípačky").

Většinu učebnic student dostane zapůjčeny. Kupuje si učebnice na cizí jazyky, čítanku, aj.

Řezací plotr