Nacházíte se:

Historie

Kořeny Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové sahají do roku 1991. Za vše mohou Ing. Miroslav Jindra a Ing. Helena Jindrová.

Počátek podnikání manželů Jindrových započalo privatizací Střediska praktického vyučování od podniku Sempry v roce 1991. Po krachu Sempry v roce 1992 byly nedostatečné stávající výukové prostory pro založení plánovaného učiliště. Manželé Jindrovi požádali město Hradec Králové o prostory pro možnost výuky na jejich učilišti.

Současně byl řešen přechod veškerých odborných škol a učilišť z přímého řízení odborných ministerstev pod Ministersvo školství. Středisko praktického vyučování Jindrových bylo přiřazeno do nové sítě škol Ministerstva školství.

V roce 1993 vzniklo v pronajaté budově od Magistrátu v Ruseku Střední odborné učiliště zahradnické s výukou tříletého učebního oboru zahradník a dvouletý nástavbový studijní obor zahradnictví pod Ministerstvem školství. Od roku 1994 již zahájila výuku Soukromá střední škola zahradnická se studijním maturitním oborem zahradnictví.

V roce 1994 si naši soukromou školu vyhlédla firma Oassis, která v prostorách školy prezentovala v období let 1995 a 1996 své výrobky formou víkendových seminářů. Na seminářích se aktivně podílel celý pedagogický sbor učitelů spolu se žáky naší školy. Při praktických ukázkách výrobků německými a rakouskými floristy uvedené firmy se do Hradce Králové začali sjíždět tehdy ještě vazači a aranžéři z celé republiky a ze Slovenska. Zjistili jsme, že naši floristé pracující v květinářských obchodech a službách tvoří spíše na základě citu, s využitím převážně svého pozorovacího talentu a vkusu, bez hlubších teoretických znalostí.

Manželé Jindrovi, zřizovatelé a zakladatelé školy

Obor floristika a tím i jakákoli odborná literatura u nás neexistovala. To nás přimělo, aby se jí naše škola začala zabývat, jako další specializací oboru zahradnictví. Ve světě byla floristika uznávanou samostatnou profesí již od roku 1962. Začali jsme nejprve zaměřením studijního oboru zahradnictví na floristiku s patřičnou úpravou studijního plánu. Zařazením estetiky a floristické tvorby, hledáním vhodné učebnice, případně jejího překladu, jsme vytvořili předpoklady ke vzniku samostatné profese. Pořádáme vzdělávací kurzy speciálně pro pracovníky z floristických obchodů. Vypracovali jsme pro ně vlastní studijní pedagogické dokumenty učebního plánu, osnovy, literaturu. Takto vznikl studijní obor floristika. Překladem základní učebnice FLORISTIKA I vzrostl zájem odborné veřejnosti, rodičů a žáků o Floristickou školu.

Z našich poznatků vyplynula potřeba vývoje oboru florista, a tak od roku 2009 studují na škole žáci umělecký obor 82-41-M/05 Grafický design ŠVP Floristický design. Obor Grafický design je založen na znalostech estetických pravidel, tvorbě návrhů a vlastní realizaci expozic, dekorací a grafických prací. Nabídku ŠVP jsme v roce 2012 rozšířili o Branding design, jehož důležitou součástí je počítačová grafika, zpracování a úprava fotografií, tvorba letáků, poutačů, loga a reklam. V roce 2015 je floristika vyučována podle aktualizovaného ŠVP Branding floristiky, kde floristiku směřujeme blíže k brandingu.

Změnami oboru vznikla potřeba nahradit stávající název školy "Floristická střední škola", který plně nezohledňoval náplň studia. Nový název STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY (platný od 1. prosince 2012) celkově vystihuje obsah a odpovídá vzdělávání na škole. Odborným základem vzdělávání je estetika a její využití při vlastní tvorbě vizuálních instalací a grafických prací, jak s florálním či neflorálním materiálem, tak prostřednictvím počítačové grafiky a brandingu.

V roce 2011 obdržel ředitel školy Ing. Milan Jedlička Medaili za zásluhy v podpoře demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Zakladatelé školy, manželé Jindrovi byli za svou celoživotní práci ve školství oceněni. Ing. Miroslav Jindra se stal v roce 2009 držitelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně za vynikající pedagogickou činnost. V roce 2019 získala uvedenou medaili I. stupně za za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství i Ing. Helena Jindrová.

  • Budova školy v Ruseku
  • Budova školy v Ruseku
  • Budova školy v Jiráskových sadech