Branding floristiky

Studenti se ve BRANDINGU FLORISTIKY naučí poskytovat profesionální služby floristického designu z oblasti projektování a realizace instalací a expozic s využitím florálních i neflorálních materiálů.

V praxi se naučí sestavovat instalace, výzdoby interiéru, florální dekorace, prezentovat na veřejnosti, tvořit výstavy, používat výpočetní techniku, aplikovat poznatky z ekonomiky, psychologie i managementu.

Budou umět aranžovat florální i neflorální materiál pro různé příležitosti, mezi které počítáme firemní prostory, hotely, evenety (různé události) firmení večírky, výstavní expozice, oficiální setkání na různých úrovních, výzdobu kostelů, divadel, svatby, křtiny, plesy atd.

V uplynulých letech došlo k výrazné profilaci naší střední školy na branding floristiky. Aplikace brandingu (orientace na podporu značky v očích spotřebitele) v oblasti floral designu. V takovéto podobě má toto studium naše škola jako jediná v republice.

Pro další rozvoj jsme na škole vytvořili vlastní studijní osnovy a vzdělávací plány. Zásadní záležitostí je soustavné vzdělávání učitelů, na jehož základě jsme vytvořili vlastní učebnice Floristiký design a Estetika. Jsou to jediné učebnice s takovým rozsahem studijní látky, která odpovídá zvyšujícím se nárokům v oboru a je jedním ze základních studijních materiálů pro žáky střední školy. Na naší škole zajišťujeme (i pro absolventy) systém dalšího vzdělávání a inovační kurzy v oboru.

Postupný útlum zahradnické výroby v naší zemi znevýhodňuje absolventy klasických studijních a učebních oborů zahradnických, které jsou zaměřeny zejména na výrobu a pěstování. Pěstování květin v našich podmínkách se stává náročnější, než je dovoz ze zahraničí. Výroba zůstává v zelinářství a ovocnářství. V praxi se tak rychleji rozvíjí spotřební směr zaměřený na obchod. Naši absolventi studují na vysokých školách, ale hlavně samostatně podnikají ve floristickém designu, jsou majitelé agentur, nebo spolumajitelé obchodů a nebo pracují jako zaměstnanci různých podnicích apod. Naše škola má kapacitu 225 studentů denního studia.