Branding floristiky

Studenti se v BRANDINGU FLORISTIKY naučí poskytovat profesionální služby floristického designu z oblasti projektování a realizace instalací a expozic s využitím florálních i neflorálních materiálů.

V praxi se naučí sestavovat instalace, výzdoby interiéru, florální dekorace, prezentovat na veřejnosti, tvořit výstavy, používat výpočetní techniku, aplikovat poznatky z ekonomiky, psychologie i managementu. Rozvíjí a aplikují porozumění pro značku - brand.

V uplynulých letech došlo k výrazné profilaci naší střední školy na branding floristiky - využití brandingu (orientace na podporu značky v očích spotřebitele) v oblasti floral designu. V takovéto podobě má toto studium naše škola jako jediná v republice.

Ve výuce apikujeme vlastní studijní osnovy a vzdělávací plány. Zásadní záležitostí je soustavné vzdělávání učitelů, na jehož základě jsme vytvořili vlastní učebnice Floristiký design a Estetika. Jsou to jediné učebnice s takovým rozsahem studijní látky, která odpovídá zvyšujícím se nárokům v oboru a je jedním ze základních studijních materiálů pro žáky střední školy. Na naší škole zajišťujeme (i pro absolventy) systém dalšího vzdělávání a inovační kurzy v oboru.

Absolventi umí aranžovat florální i neflorální materiál pro různé příležitosti, mezi které počítáme firemní prostory, hotely, evenety (různé události) firmení večírky, výstavní expozice, oficiální setkání na různých úrovních, výzdobu kostelů, divadel, svatby, křtiny, plesy atd.

Naši absolventi studují na vysokých školách, ale hlavně samostatně podnikají ve floristickém designu, jsou majitelé agentur, nebo spolumajitelé obchodů a nebo pracují jako zaměstnanci v různých podnicích apod.