Medaile od ministra školství pro spoluzakladatelku školy!

GRATULUJEME!

Ing. Helena Jindrová získala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za vynikající pedagogickou činnost.

Na Den učitelů 28. března 2019 si v Senátu Parlamentu ČR v Praze převzala zřizovatelka, spolumajitelka a jednatelka školy úžasné ocenění přímo z rukou ministra školství Roberta Plagy, úvodní slovo přednesl senátor Jiří Drahoš a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

Ing. Miroslav Jindra, spolumajitel a zřizovatel školy, je držitelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně od roku 2009, tentokrát toto ocenění bylo uděleno i paní Jindrové.

Manželé vytvořili jedinečné školní vzdělávací programy, které má Střední škola vizuální tvorby jako jediná v České republice v oboru Grafický design. Jsou to ŠVP Branding design a Branding floristiky. Jsou zakladateli Asociace branding designu (dříve Asociace floristického designu), jednateli, majiteli a zakladateli Mistrovské školy floristiky (dříve Vyšší školy floristiky).

Ve školském systému manželé definovali obor floristiky, jsou spoluautory učebnice Floristický design, publikace Historie Floristické školy aj. Paní Jindrová vytvořila učební plány Vyšší floristické školy, seminářů pro veřejnost a kurzů pro mistry floristy, které se na Mistrovské škole floristiky dodnes úspěšně pořádají.

Šťastná laureátka ocenění

Pod vedením manželů škola získala certifikát ISO, Zlatý certifikát kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+. Za svůj profesní život a práci v soukromém sektoru školství dokázali svoje myšlenky, svoji filozofii a obsah studia předat pedagogům a vytvořit tvůrčí kolektiv, který vzdělávání úspěšně realizuje. Své mnohaleté zkušenosti získávali také díky bohaté zahraniční spolupráci.

  • Medaile MŠMT I. stupně
  • Předání ocenění v Senátu Parlamentu ČR