Nacházíte se:

Vize a hodnoty

Vize a hodnoty Vizuálky v novém kabátě

Na poradě 19. října 2022 jsme si odsouhlasili a vypustili do světa nově upravené Vize a hodnoty školy.

Je to výsledek společné práce celého našeho kolektivu.

Vizi Vzdělávání pro reálný život nebereme jako klišé, ale je to smysl a poslání naší školy.

Hodnoty jsme všichni přijali za vlastní, tvoří mantinely naší činnosti, jsou jejím jádrem a pomáhají naplňovat naši vizi.

  • Vize a hodnoty