Nízké školné

Školné pro každého žáka činí 2 500 Kč měsíčně, t.j. 25 000 Kč za školní rok.

Škola přispívá žákům na tuzemské i zahraniční exkurze, které jsou součástí výuky.

Veškerý spotřebovaný materiál žáky ve výuce je hrazen školou.

Ve vyučovaných předmětech poskytujeme pracovní listy, není potřeba pořizovat učebnice (vyjma výuky českého jazyka a cizích jazyků).

Platbu školného lze provést pouze bankovním převodem:

  • Číslo bankovního účtu: 27-2041020277/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Nízké školné