Nízké školné

Školné činí 1500 Kč měsíčně (t.j. 15 000 Kč za školní rok).

Škola přispívá žákům na tuzemské i zahraniční exkurze, které jsou součástí výuky.

Ve vyučovaných předmětech poskytujeme pracovní listy, není potřeba pořizovat učebnice (vyjma výuky cizích jazyků).

Platbu školného lze provést pouze bankovním převodem:

  • Číslo bankovního účtu: 27-2041020277/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Nízké školné