Naše výstava v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Výstava Grafický design s květinami proběhla 25. 2. až 13. 3. 2020 ve Dvoraně Poslanecké sněmovny v Praze.

Žáci pod vedením učitelů připravili výstavu přímo v prostorách Poslanecké sněmovny, ve Dvoraně. Výstava měla pro školu nový význam, představili jsme komplexně obsah Branding designu a Brandingu floristiky. Již nyní se někteří návštěvníci dotazovali na příští výstavu, třeba letos na podzim.

Záštitu nad výstavou převzal místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Zdeněk Podal. Děkujeme.

  • Vernisáž výstavy
  • Vernisáž výstavy
  • Vernisáž výstavy
  • Vernisáž výstavy
  • Prohlídka Poslanecké sněmovny
  • Prohlídka Poslanecké sněmovny
  • Oficiální program Poslanecké sněmovny
  • Pozvánka