Online výstava školní rok 2020/2021

Pozvánka na on line výstavu našich žáků

Rádi bychom Vás pozvali na online výstavua představili práce, které žáci připravili během distanční výuky ve školním roce 2020/2021. Doufáme, že se Vám naše online výstava bude líbit a že se již nebudeme muset všichni navštěvovat školu virtuálně.

Těšíme se na Vaši virtuální návštěvu.

  • Pozvánka na výstavu