Kraje pro bezpečný internet 2024

V soutěži škol projektu Kraje pro bezpečný internet se naše škola umístila opět na 1. místě!

Letos naše škola obhájila 1. místo, které získala v loňském roce 2023 v Královéhradeckém kraji v počtu zapojených úspěšných řešitelů vědomostního soutěžního kvízu Kraje pro bezpečný internet. 
GRATULUJEME všem zúčastněným studentům a vedoucí projektu na naší škole Ing. Lucii Němečkové.
Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Žáci a studenti z celé ČR při soutěži ověřují své znalosti z oblasti bezpečnějšího chování na internetu formou e-kvízu.

  • 2024
  • 2023