Mladý řemeslník roku 2023

V soutěži Mladý řemeslník roku 2023 máme hned tři oceněné studenty jsou to: Tereza Řeháková, Jakub Bugri a Vojtěch Pacourek.

Ocenění uděluje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska za studijní výsledky a úspěchy v oboru.
Slavnostní ceremoniál proběhl 15. 11. 2023 v Praze na Staroměstské radnici, kterou si poté mohli všichni prohlédnout.

Naše studentky floristiky připravily na slavnostní vyhlášení kytice a květinové dárky pro návštěvníky.

  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023
  • Mladý řemeslník roku 2023