Talent královéhradecké kultury 2023

Za rok 2023 získaly ocenění studentky Lucie Žabková a Petra Sklenářová a učitelky Mgr. Pavla Myslíková a Mgr. Veronika Suchomelová

Statutární město Hradec Králové oceňuje od roku 2014 mladé umělce z řad dětí a mládeže do osmnácti let, kteří v předchozímroce dosáhli mimořádného úspěchu, umístění v soutěži nebo počinu v oblasti kultury.

Výběr provádí na základě návrhů vzešlých z ankety mezi kulturní veřejností, školami a občany města kulturní komise, jako poradní orgán rady města. Po vyjádření souhlasu radou města, schvaluje těmto úspěšným umělcům zastupitelstvo města udělení titulu „talent královéhradecké kultury“.

Všem GRATULUJEME a přejeme mnoho sil do další tvůrčí práce.
Výzdobu akce zajistily naše studentky floristiky.

Talent královéhradecké kultury 2023
  • V Parku360 v Hradci Králové, studentky LUCIE ŽABKOVÁ a v zastoupení PETRA SKLENÁŘOVÁ (ta byla právě ve Španělsku na pracovní stáži ERASMUS+). 
Oceněny byly také učitelky Mgr. PAVLA MYSLÍKOVÁ a Mgr. VERONIKA SUCHOMELOVÁ.
  • Předávání ocenění Talent Královéhradecké kultury proběhlo v Parku360 v Hradci Králové.
Květinovou výzdobu akce zajistily naše studentky floristiky
  • Talent královéhradecké kultury 2023