Talent královéhradecké kultury

Za rok 2022 získaly ocenění Natálie Janečková a Dorota Švorčíková

Statutární město Hradec Králové oceňuje od roku 2014 mladé umělce z řad dětí a mládeže do osmnácti let, kteří v předchozímroce dosáhli mimořádného úspěchu, umístění v soutěži nebo počinu v oblasti kultury.

Výběr provádí na základě návrhů vzešlých z ankety mezi kulturní veřejností, školami a občany města kulturní komise, jako poradní orgán rady města. Po vyjádření souhlasu radou města, schvaluje těmto úspěšným umělcům zastupitelstvo města udělení titulu „talent královéhradecké kultury“.

Z naší školy získaly ocenění studentky Natálie Janečková a Dorota Švorčíková.

GRATULUJEME!

Talent královéhradecké kultury
  • Oceněné studentky