Celosvětová ikona designu v naší škole

Gregor Lersch jako uznávaný světový představitel brandingu floristiky, učitel a autor mnoha knih floristického designu učí naše učitele.

Celý učitelský sbor včetně učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů se zdokonaluje na pracovních seminářích Gregora Lersche organizovaných Asociací branding designu přímo v naší škole. Tyto workshopy proběhly v letech 2010, 2011, 2013, 2017 a 2023. Jsme jediní v České republice, kde světový mistr florista Gregor Lersch přednáší. Učitelé se pravidelně účastní i jeho akcí v zahraničí, například v roce 2018 to byl seminář "Garden days in the Late-Summermood" v Bad Neuenahr v Německu.

Gregor Lersch se narodil 20. října 1949 v Německu, je uznávaným světovým představitelem brandingu floristiky, učitelem a autorem mnoha knih.

Jeho životní dílo je v úzkém sepjetí s přírodou a estetikou, v centru jeho vizuální tvorby je květina. Mistr pracuje s rostlinou ve všech fázích jejího vývoje a celé existence. Jeho tvůrčí činnost vychází z rodinné tradice, je pokračováním již páté generace mistrovské rodiny v německém Bad Neuenahr. Světový mistr je jedním z mála interpretů designu tak vysoké úrovně s tak širokým okruhem znalostí, zkušeností a dovedností se světovým přehledem. Vystupuje se svou tvorbou a spolupracuje s lidmi téměř na všech kontinentech světa.

Celosvětová ikona designu v naší škole