Podzimní stáž 2021 Erasmus+

Po dobu dvou týdnů reprezentovaly školu Monika Gregorová, Sofie Eliášová a Zuzana Kučerová ve Vídni.

Ve dnech 18. září - 2. října 2021 vycestovaly tři žákyně „vizuálky“ v Hradci Králové, které na škole studují uměleckořemeslný obor Grafický design - program branding design. Co lepšího si do svého budoucího profesního života mohou odnést absolventi jakékoli školy, než vlastní prožité zkušenosti z reálného pracovního místa, obzvlášť pokud je toto pracoviště ve vyspělém evropském městě Vídeň v Rakousku.

Střední škola vizuální tvorby má dlouholeté zkušenosti s vysíláním studentů i učitelů na zahraniční stáže Erasmus, vždyť první proběhla už v roce 2001.

Měly možnost pracovat v Tschechisches Zentrum Wien, našeho nového partnera Erasmus. Monika, Sofie a Zuzana se vrátily s novými obrovskými zkušenostmi nejen pracovními, ale i jazykovými včetně poznání sousední evropské kultury. Pro České centrum zpracovávaly různé grafické návrhy jako jsou například šablony článků, pozvánky, grafické popisky do knihovny, vytvářely propagační fotografie. Monika měla možnost účastnit se i programu pořádaného centrem, kde z besed se spisovateli Davidem Böhmem a Ivou Procházkovou pořizovala fotografie a upravovala je pro jejich propagační použití. Na pracovišti a na besedách se sice hovořilo převážně německy, ale hlavním komunikačním jazykem byla angličtina.

Obrovským zážitkem bylo pozvání na slavnostní Svatováclavské posvícení na Velvyslanectví České republiky ve Vídni. Měly jsme možnost poznat různé osobnosti, například velvyslankyni Ivanu Červenkovou, nebo autora večerníčků Václava Chaloupku. Studentky zažily velkou společenskou událost.

Součástí stáže je i poznávání formou odborných exkurzí. Ve vyučování jistě zúročí návštěvu galerie Albertina, Sisi muzea, císařských apartmá a císařské sbírky stříbra v Hofburgu, zámku Schönbrunn, Hundertwasserova muzea, historického centra Vídně s katedrálou sv. Štěpána, motýlího domu. Navštívily jsme i proslulou kavárnu Café Central a ochutnaly vídeňskou kávu se sacher dortem.

Tschechisches Zentrum Wien

Vše proběhlo za přísných Covid opatření, běžnou rutinou se stalo téměř každodenní testování po dobu stáže. Přesto stáž úspěšně proběhla a studentkám patří velké díky za vzornou reprezentaci školy.

Pro Střední školu vizuální tvorby je zásadní umožnit studentům co nejširší přehled v rámci studijního oboru - programu branding designu tak, aby obstáli ve svých budoucích zaměstnáních, nebo vlastním podnikání. Díky projektu Erasmus+ budou jistě jejich šance ještě vyšší. Navíc ještě všichni obdrží potvrzení o absolvování stáže Europass mobility, které mohou předkládat svým budoucím zaměstnavatelům v rámci životopisu.

 • Erasmus pracoviště
 • Na zámku Schönbrunn
 • Hundertwasserovo muzeum
 • Monika Gregorová - fotografie z besedy s Davidem Bohmem
 • Monika Gregorová - foto k propagaci knihovny
 • Sofie Eliášova - abeceda
 • Sofie Eliášová - šablona
 • Zuzana Kučerová - pořadače do knihovny
 • Zuzana Kučerová - pozvánka
 • Zuzana Kučerová - šablona pozvánky
 • Exkurze do Albertiny
 • Zámek Hofburg
 • Hofburg ve Vídni
 • Na Velvyslanectví ČR ve Vídni
 • Na Velvyslanectví ČR ve Vídni, Václav Chaloupek
 • Pozvánka na Svatováclavskou slavnost