Zahraniční stáže studentů ERASMUS+

Škola již od roku 2001 organizuje zahraniční mobility, nejprve s projekty v programu Leonardo da Vinci a poté ERASMUS+. Škola obdržela certifikát ERASMUS+ vet mobility charter a následně Akreditaci ERASMUS.

Tento certifikát o akreditaci umožňuje škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních výzev programu Erasmus+. Při zachování vysoké kvality projektů se budou moci žáci Středí školy vizuální tvorby účastnit těchto zahraničních stáží až do roku 2027.

Pedagogové, kteří se podílejí na přípravě a realizaci projektu, mají mnohaleté zkušenosti s projekty programu Leonardo da Vinci a následně Erasmus+. Prvním projektem Leonardo da Vinci byla účast učitelů na výměně informací o odborném vzdělávání v Německu v roce 2001, kterého se účastnilo devět pedagogů, z nichž sedm na škole stále vyučuje a podílí se na realizaci dalších projektů. V dalších letech následovaly projekty stáží studentů na pracovištích v Německu, Holandsku, Francii a nyní opět v Německu ve spolupráci se Svazem profesionálních floristů FDF Niedersachsen. V roce 2021 proběhla stáž branding designu v Rakousku ve Vídni.

V podzimním cyklu stáže se účastní tři žáci, kteří na škole studují uměleckořemeslný obor Grafický design - program branding floristiky. Za dva týdny pracovního pobytu ve floristických obchodech v německých Brémách (každý žák samostatně na svém pracovišti) se má každý možnost naučit spoustu inspirativních pracovních postupů odlišných od těch zažitých z vyučování ve škole.

V jarním cyklu stáže vycestují tři žáci školního vzdělávacího programu branding design. Studenti byli v minulých letech umístěni v německých Brémách např. v reklamním oddělení firmy Botanika, Bremen a dále pracují pro jiné firmy, nebo grafické studio Design Büro Möhlenkamp & Schuldt GbR. Nyní budou již podruhé ve Vídni v Rakousku v Tschechisches Zentrum Wien.

Brémy 2018

Co lepšího si do svého budoucího profesního života mohou odnést absolventi jakékoli školy, než vlastní prožité zkušenosti z reálného pracovního místa, obzvlášť pokud je toto pracoviště ve vyspělém evropském městě. Navíc ještě všichni obdrží potvrzení o absolvování stáže Europass mobility, které mohou předkládat svým budoucím zaměstnavatelům v rámci životopisu.

Pro studenty jsou zahraniční stáže obrovskou zkušeností, jak pracovní, jazykovou, ale i poznání sousední evropské kultury.