Podzimní zahraniční stáž 2022 Erasmus+

Po dobu dvou týdnů reprezentovaly školu Rut Matušková, Michaela Hrdá a Natálie Janečková v německých Brémách.

Ve dnech 17. 9. - 1. 10. 2022 vycestovaly tři žákyně „vizuálky“ v Hradci Králové, které se na škole vzdělávají v uměleckořemeslém oboru Grafický design - program branding floristiky. Co lepšího si do svého budoucího profesního života mohou odnést absolventi jakékoli školy, než vlastní prožité zkušenosti z reálného pracovního místa, obzvlášť pokud je toto pracoviště ve vyspělém evropském městě Brémy v Německu.

Střední škola vizuální tvorby má dlouholeté zkušenosti s vysíláním žáků i učitelů na zahraniční stáže Erasmus, vždyť první proběhla už v roce 2001. Nyní byla realizována první stáž pod hlavičkou získané Akreditace Erasmus platné do roku 2027.

Za dva týdny se mladé floristky mají možnost naučit spoustu inspirativních pracovních postupů odlišných od těch zažitých z vyučování ve škole. Zahraniční stáže jsou pro ně obrovskou zkušeností, jak pracovní, jazykovou, ale i poznání sousední evropské kultury. Navíc obdrží potvrzení o absolvování stáže Europass mobility, které mohou předkládat svým budoucím zaměstnavatelům v rámci životopisu. Na pracovištích se sice hovořilo převážně německy, setkaly se i s ruštinou, ale hlavním komunikačním jazykem byla angličtina.

Po práci ještě zvládnou různé odborné exkurze, z architektonického a historického hlediska byla velmi zajímavá prohlídka Brém - náměstí se sochou rytíře Rolanda a gotickou radnicí zapsanými mezi památkami UNESCO, legendární socha čtyř muzikantů, historická čtvrť Schnoor, cihlová ulička Böttcherstrasse se zvonkohrou a orlojem, katedrála sv. Petra a nábřeží řeky Vezery Die Schlachte. V Brémách dále navštívily galerii Kunsthalle, vědecké výukové centrum Universum a botanickou zahradu Botanika, shlédly noční svělelnou show na závěr námořní sezóny Maritime Woche na řece Vezeře. Viděly 100 km vzdálené pobřeží s ústím řeky Labe ve městě Cuxhaven, „vypuštěné“ moře při odlivu v Duhnen, nebo přístavní město Bremerhaven, kde navštívily Klimahaus se zážitkovou prohlídkou klimatických zón zeměkoule a zachovalou německou ponorku z období 2. světové války. Severoněmecký přístav Bremerhaven tvoří společně s městem Brémy vlastní spolkovou zemi Svobodné hanzovní město Brémy.

Brémy 2022

Pro Střední školu vizuální tvorby je zásadní umožnit žákům co nejširší přehled v rámci vzdělávacího oboru - programu brandingu floristky tak, aby obstáli ve svých budoucích zaměstnáních, nebo vlastním podnikání. Díky projektu Erasmus+ budou jistě jejich šance ještě vyšší. Navíc ještě všichni obdrží potvrzení o absolvování stáže Europass mobility, které mohou předkládat svým budoucím zaměstnavatelům v rámci životopisu.