Stáž branding designu Erasmus+ 2023

Dva týdny v Mnichově! Nela Holancová, Jakub Bugri a Vojtěch Pacourek reprezentovali školu v Tschechisches Zentrum München.

Pokračujeme ve spolupráci s Českými centry. Ve dnech od 27. 5. do 10. 6. 2023 vycestovali tři naši studenti do Mnichova na stáž Erasmus+.

Střední škola vizuální tvorby má dlouholeté zkušenosti s vysíláním studentů i učitelů na zahraniční stáže Erasmus, vždyť první proběhla už v roce 2001.

Studenti pracovali v Tschechisches Zentrum München, našeho nového partnera Erasmus. Nela, Vojta a Kuba se vrátili s novými obrovskými zkušenostmi nejen pracovními, ale i jazykovými včetně poznání sousední evropské kultury. V Českém centru pracovali pod vedením Dr. Frances Jackson na zadaných grafických návrzích pro různé akce, instalovali výstavy českých umělců v rámci komiksového festivalu Comicfestival München 2023, fotili a připravovali fotografie z vernisáží pro veřejnou prezentaci Českého centra. Komunikovali v anglickém jazyce. Osobně poznali tvůrce komiksů a grafiky na besedách a vernisážích. Setkali se např. s Jaromírem 99, Štěpánkou Jislovou, Monikou Baudišovou a Tomášem Kučerovským. Za umožnění stáže patří poděkování ředitelce Tschechisches Zentrum Mgr. Blance Návratové.

Součástí stáže je i poznávání formou odborných exkurzí. Ve vyučování studenti jistě zúročí návštěvu galerie Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Museum Brandhorst, Kunsthalle, Královské rezidence Mnichov, Haus der Kunst, historického centra Mnichova včetně Mariánského náměstí s orlojem, množství chrámů a kostelů. Určitě bylo co k vidění a studenti mají nyní Historii výtvarné kultury v malíku. Do oboru branding designu patří také návštěva BMW muzea a BMW Weltu. Nemohli jsme si nechat ujít Mnichov z výšky televizní věže Olympiaturm a návštěvu Hellabrunn Zoo.

Tschechisches Zentrum München

Pro Střední školu vizuální tvorby je zásadní umožnit studentům co nejširší přehled v rámci studijního oboru - programu branding designu tak, aby obstáli ve svých budoucích zaměstnáních, nebo vlastním podnikání. Díky projektu Erasmus+ budou jistě jejich šance ještě vyšší. Navíc všichni obdrží potvrzení o absolvování stáže Europass mobility, které mohou předkládat svým budoucím zaměstnavatelům v rámci životopisu.

 • Z leva: Dr. Frances Jackson, Jakub Bugri, Nela Holancová, Ing. Helena Podubníčková, Vojtěch Pacourek, Mgr. Blanka Návratová
 • Tschechisches Zentrum München
 • Tschechisches Zentrum München
 • Jakub Bugri - plakát pro Tschechisches Zentrum München
 • Nela Holancová - logo pro filmové večery
 • Vojtěch Pacourek - plakát pro Tschechisches Zentrum München
 • Návštěva galerie
 • Královská rezidence Mnichov
 • Vojtěch Pacourek - pozvánka
 • Mnichovský bratwurst
 • Královské rezidence Mnichov
 • Televizní věž Olympiaturm
 • BMW muzeum
 • Instalace výstavy In the Gutter
 • Na výstavě Off Season, Jaromír 99
 • Focení vernisáže výstavy Off Season, Jaromír 99
 • Hellabrunn Zoo
 • S autorkami komiksů - Štepánkou Jislovou a Monikou Baudišovou
 • S autorem komixů - Tomášem Kučerovským
 • Foto Nela Holancová
 • Foto Nela Holancová
 • Foto Nela Holancová
 • Foto Nela Holancová
 • Foto Nela Holancová
 • Foto Jakub Bugri
 • Foto Jakub Bugri
 • Stáž branding designu Erasmus+ 2023